Temel Conta’nın gelişiminin ve rekabette sıyrılmasının arkasında, Ar-Ge’ye verdiği stratejik önem yatmaktadır. Günümüz global pazarında araştırma geliştirmenin hayati önemi olduğunun bilincinde olan firmamız, bu doğrultuda birtakım ilkeler benimsemektedir:

  • Kaynak israfını en aza indirmek,
  • Üretimde kullanılacak tüm kaynakların istenen yer ve zamanda, istenen miktarda bulundurulmasını garanti etmek,
  • Otomasyon çalışmalarına odaklanarak kayıpları en aza indirmek ve üretim artışını sağlamak,
  • Bakım maliyeti yüksek ve verimliliği düşük tezgâhların yenilenmesini sağlamak,
  • Yumuşak conta kalıplarını kombine veya çok gözlü yapmak ve mevcut kalıpları da bu hale dönüştürmek,
  • Ürün kalite ve standartlarını arttırmak ve geliştirmek için yerli ve yabancı bilimsel araştırma kuruluşları ile işbirliği içinde bulunmak,
  • Üretim konularıyla ilgili yayınlara üye olarak teknolojik gelişmeleri güncel olarak takip etmek ve firmada uygulanmasını sağlamak.