Temel Conta olarak; mutlak müşteri memnuniyetini hedefleyerek, müşterilerimizin beklentilerinin üzerine çıkan, güvenilir ve dayanıklı ürünler üretmekteyiz. Bu amaçta yetkinlik, ürün ve süreçlerimizi, işimiz ile ilgili uluslararası standartları uygulayarak ve takip ederek kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştiriyoruz. Yurtiçi ve yurtdışı pazarda müşterilerimizin alanımızda arzuladığı iş ortağı olmayı hedefliyoruz. Tüm müşterilerimizin; ihtiyaç, talep ve beklentileri en iyi şekilde tespit edilerek müşteri ilişkilerini geliştirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirilir. Böylece, müşteri memnuniyetinde süreklilik sağlamak amaçlanır.

Sürekli yaptığımız teknolojik yatırımlarla ve araştırma geliştirme faaliyetleriyle, üretim verimliliğimizi ve rekabet gücümüzü her geçen gün artırıyor ve kaynaklarımızı daha verimli kullanıyoruz. Bunun için en küçük uygunsuzlukları bile önemle ele alıyor, süreçlerimizi verilerle izliyor, müşterilerimizin memnuniyetinin kalıcı olması için, müşterilerimizin değişen beklentilerini değerlendirerek üst yönetimden en alt düzey personele kadar hızlıca yayılımını sağlıyoruz.

Mutlu çalışanlarla dolu, güvenli ve emniyetli bir iş ortamı yaratmayı çok önemsiyoruz. Organizasyonumuza mensup herkesin daha yetkin, daha bilgili ve becerilerini en üst seviyede kullanabilen bireyler olabilmeleri için sürekli eğitim fırsatları yaratıyor ve teşvik ediyoruz. Yenilikçi ve yaratıcı fikirleri cesaretlendiriyoruz. Üretim ve hizmetlerimizdeki kalite ve katma değerler; vefalı, eğitimli ve bilinçli çalışanlarımıza aittir. Gerekli eğitim programları ile bilinçlendirilmiş çalışanlarımız, kalite esas alınarak seçilmiş tedarikçilerimiz ve müşteri memnuniyeti odaklı bayilerimiz ile birlikte toplam kalitede süreklilik sağlamak hedeflenir.

Yaşadığımız çevreyi ona zarar verebilecek her türlü etkiden korumamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bunun için, çevreyi ve insanı korumaya yönelik kanunlara, yönetmeliklere, iş kurallarına uyarak üretim gerçekleştirmek temel prensiplerimiz arasında yer alıyor.

Hedeflediğimiz başarıyı, iç ve dış hususlar, bununla birlikte paydaşlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle bir bütünlük içinde, uzun soluklu stratejik iş ortaklıkları ile geliştirebileceğimiz bilinci ile hareket ediyoruz.

Temel Conta kalite hedeflerine ulaşmanın anahtarı olarak tüm bu ilkeler doğrultusunda, yasalar ve mevzuatlarla uyum içerisinde, sorumluluklarımızın gereklerini yerine getirerek, ‘SÜREKLİ GELİŞME' çabası içinde olacağımızı, tüm paydaşlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve çalışanlarımıza taahhüt ederiz.