Komple Otomotiv Contaları ve Özel Contaların üretimi kapsamında ürettiğimiz ürünlerin Çevresel Boyut ve Çevresel Etkileri konusunda gerekli “Önleyici Çalışmaları” yapacağımızı, 

Çevre Amaç ve Hedeflerimizi belirleyip Yönetimin, belirli aralıklarla “Gözden Geçirebilmesi” için bir çerçeve sağlayacağımızı,

Tüm Personelimizi, Tedarikçilerimizi ve Taşeronlarımızı Çevreye karşı daha duyarlı olmaları konusunda teşvik edeceğimizi,

Önemli Çevre Boyutlarımız ile uygunluk yükümlülüklerimiz ve tabi olduğumuz diğer Şartlar’ı (Çevre Mevzuatı, Müşteri Şartları, İdari ve Mahalli Düzenlemeler) yerine getireceğimizi edeceğimizi,

Çevresel Etkilerimizi azaltmak için önlemler alacağımızı, risk ve fırsatları değerlendirerek çevre amaçlarımızı belirleyeceğimizi,

Çevre Yönetim Sistemimizin ve “Çevrenin Korunması, Kirliliğin önlenmesi” konularında “Sürekli İyileştirme” sağlayacağımızı,

Sistemi dokümante edeceğimizi ve personelimize gerekli eğitimleri vererek Çevre Bilincini geliştirileceğimizi,

Çevre Yönetim Sistemimizin performansının izlenip, sürekli iyileştirilmesi için gerekli desteği sağlayacağımızı,

Sürdürülebilirlik politikamız doğrultusunda; “Doğal Kaynakları” verimli kullanarak, tüketimlerini asgariye indireceğimizi, Atıkları Azaltacağımızı, İklim değişikliğinin azaltılması için “Enerji Tasarrufu” konusunda gerekli iyileştirmeleri yapacağımızı,

Ürün yaşam döngüsü bakış açısı ile iklim değişikliğinin azaltılması, biyoçeşitlilik ve ekosisteme olan etkilerinin minimize edilmesi için gerekli iyileştirmeleri yapacağımızı,

İNSAN ve Çevre sağlığı için risk taşıyan proseslerimiz de “Çevre Kirliliğinin” önlenmesi için üzerimize düşenleri yapıp, gerekli önlemleri alacağımızı ve “Olası Çevre Risklerini” Minimize edeceğimizi,

Çevre Politikamızı, TEMEL CONTA Sanayii A.Ş.’ ne ait web Sitesinde yayımlayarak; Personelimizin, ilgililerin ve halkın erişimine açık olmasını sağlayacağımızı, yukarıda yazılı olarak belirttiğimiz tüm hususları hayata geçireceğimizi taahhüt ederiz.